Аналітична записка
ЄС ТА КОНФЛІКТИ
НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Поточний політичний підхід та відповідний інструментарій до активної участі Європейського Союзу у запобіганні конфліктам, їх врегулюванні, а також постконфліктному відновленні довіри та відбудови почав формуватись на початку 2000-х років, коли майже одночасно Європейський Союз взявся за переосмислення своєї глобальної ролі у світі та нормативного впливу на сусідні регіони – на південь та схід від своїх кордонів.

Геннадій Максак
Рада зовнішньої політики
"Українська призма"

1
Загальні підходи ЄС до врегулювання конфліктів та управління кризами
(2003-2020 рр.)

Формування Спільної європейської політики безпеки та оборони, що почалося у 2000 році під час засідання Європейської Ради в місті Санта-Марія-де-Фейра, мало на меті посилити зовнішньополітичні інструменти ЄС в розвитку військових та цивільних можливостей управління кризами відповідно до Статуту ООН.
Формування системи попередження та управління конфліктами
2001 р.
Гьотенбургська програма ЄС щодо попередження насильницьких конфліктів
2003 р.
Європейська стратегія безпеки – концептуальні засади до посилення глобальної ролі ЄС
2009 р.
Концепція посилення спроможностей ЄС у сфері медіації та діалогу
2014 р.
Створена Система раннього попередження ЄС про конфлікти (EWS)
2016
Європейська стратегія зовнішньої політики та безпеки інтегрований підхід до врегулювання конфліктів

У 2001 році у розвиток своїх глобальних миротворчих намірів та з метою формування системи запобігання конфліктам ЄС приймає Програму ЄС щодо попередження насильницьких конфліктів (Гьотенбургська програма), яка серед іншого передбачає, що ЄС має:

Поставити чіткі політичні пріоритети попереджувальних заходів,
Покращити координацію між раннім попередженням і формуванням відповідної політики реагування,
Поліпшити свої інструменти довгострокового та короткострокового попередження,
Формувати ефективні партнерства у запобіганні конфліктам.
Формувати ефективні партнерства у запобіганні конфліктам.
Формування системи попередження та управління конфліктами ЄС збіглося у часі з розробкою та впровадженням Європейської політики сусідства, яка охопила країни, що опинились поряд з кордонами ЄС після хвилі розширення 2004 року. Перші спроби офіційного Брюсселя сформувати системні основи співпраці з сусідами передбачали також і необхідність визначення ролі ЄС щодо так званих заморожених конфліктів на території незалежних країн – колишніх членів СРСР. Саме в цей час з'явилися перші інституційні спроби європейської сторони допомогти з врегулюванням задавнених конфліктів, де в переважній більшості безпосереднім чи опосередкованим актором виступала Росія.

Європейська стратегія безпеки, ухвалена в грудні 2003 р., додала концептуальних засад до посилення глобальної ролі Європейського Союзу. Як показав Звіт імплементації Європейської стратегії безпеки у 2008 р., за 5 років вдалося досягти відчутних успіхів у справі просування миру. Відзначено роботу цивільних місій, спеціальних представників ЄС, створення Інструменту стабільності, а також участь Євросоюзу у переговорних форматах та надання гуманітарної допомоги.
У серпні 2008 року миротворча роль ЄС була протестована під час російсько-грузинської війни, де Франція, що головувала на той час в Раді ЄС, виступила посередником у припинені активних військових дій.
Неготовність європейської сторони вживати системних кроків на етапі запобігання конфлікту змусила ЄС докладати значних зусиль для деескалації, а також в цілому модифікувати свої підходи до співпраці з країнами сусідства.

Погіршення безпекового середовища в країнах Східної Європи та Південного Кавказу стало однією з причин перегляду Євросоюзом рамок відносин з державами вказаного регіону.
У 2009 році цей процес отримав втілення у політиці Східного партнерства, спеціальному вимірі Європейської політики сусідства. Нова політика охопила шість держав-партнерів – Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Хоча, як і європейська політика сусідства, Східне партнерство було спрямоване на досягнення стабільності в країнах-партнерах, безпековий компонент, який пропонувався ЄС, не дозволяв розраховувати на формування ефективної противаги російським зазіханням на національні інтереси та суверенітет партнерів.
Новим тестом на ефективність ЄС як політичного актора в регіоні стала російська агресія в Україні на початку 2014 року. Інституціям ЄС довелося запроваджувати системні кроки щодо запобігання розгортанню російсько-українського конфлікту, розробляти низку інтегрованих кроків, які мали зупинити агресора та змусити його сісти за стіл перемовин.

Поряд з напрацюванням інших зовнішньополітичних механізмів ЄС з управління кризами йшла робота над вдосконаленням цивільних місій ЄС. Заходи з перегляду можливостей місій Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) проводились у 2008 та 2010 рр. У 2009 році була прийнята Концепція посилення спроможностей ЄС у сфері медіації та діалогу, яка розширяла мандат спеціальних представників ЄС, а також участь високопосадовців у переговорних медіаційних процесах.

У 2011 р. були узгоджені Висновки Ради ЄС щодо запобігання конфліктам, які давали оцінку результативності 10 років реалізації Гьотебурзької програми від 2001 р. Поряд з відзначенням позитивних кроків у досягненні цілей програми, Рада ЄС ставила додаткові завдання щодо розбудови системи раннього попередження в рамках інституцій ЄС. На виконання цього завдання Європейська служба зовнішньої дії та відповідні служби Європейської комісії створили Систему раннього попередження ЄС про конфлікти (EWS), яка стала повністю операційною у 2014 році.

Надалі система була включена до Всеохопного підходу ЄС до зовнішніх конфліктів та криз, що став частиною процесу прийняття зовнішньополітичних рішень в ЄС та країнах-членах. На доповнення та актуалізацію цього всеохопного підходу Європейською Комісією були розроблені відповідні Плани дій на 2015 та 2016-17 рр.

Крім інституційної складової мінялись і фінансові механізми попередження конфліктів та їх врегулювання. Так, у 2014 р. на зміну фінансовому Інструменту для стабільності був розроблений Інструмент для стабільності та миру
Інструмент для стабільності та миру
2,3 мільярда євро – бюджет на 2014-2022 рр.
В управлінні Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії
Реагування на кризові явища
Запобігання конфліктам

Побудова довіри

Реагування на глобальні та транснаціональні загрози
Втім знаковий етап модернізації інструментів управління кризами, а також посилення політичної позиції ЄС розпочався у 2016 році після прийняття Європейської стратегії зовнішньої політики та безпеки, а також Імплементаційного плану у сфері безпеки та оборони. Пропонуючи інтегрований підхід до врегулювання конфліктів, члени ЄС у 2018 році погодилися прийняти Угоду щодо цивільних місій СПБО (Civilian CSDP Compact), яка серед іншого передбачає перегляд підходів до національної участі членів ЄС в цивільних місіях, їх ресурсного наповнення, більшої орієнтації на зміну безпекового середовища.

В цілому, нині можна говорити про більш-менш сформований набір інструментів ЄС в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики та Спільної політики безпеки та оборони, які становлять основу підходу до попередження та врегулювання конфліктів, а також постконфліктного відновлення. Європейська стратегія зовнішньої політики та безпеки, як і наступні висновки Ради ЄС умовно виділяють три основні пріоритети у сфері безпеки: безпека ЄС, стійкість до загроз держав та суспільств на Схід та на Південь від кордонів ЄС, а також інтегрований підхід до конфліктів.

Сам інтегрований підхід ЄС, на думку дослідників, складається з наступних етапів, на кожному з яких відбувається координація відповідних європейських інститутів:
Аналіз конфлікту та його попередження
координація зусиль інституцій ЄС щодо можливості аналізу та потенційного запобігання конфліктові, дотримання балансу між раннім виявленням та вчасною реакцією.
Управління конфліктом
у разі розгортання конфлікту, який може становити потенційну загрозу для ЄС, європейські інституції мають запропонувати продуману відповідь, яка базується на спільному підході до аналізу ситуації. На цьому етапі залучаються всі наявні інституційні рівні, дотичні до тематики чи регіону (Делегації ЄС, Механізм реагування на кризи Європейської служби зовнішньої дії, місії та органи Спільної політики безпеки та оборони, відповідні служби та департаменти ЄК, військові та цивільні агенції). Рішення про позицію ЄС чи відповідь на конфлікт приймається, виходячи з конкретних обставин, а також беручи до уваги наявну довгострокову стратегію щодо роботи з причинами конфлікту чи кризи. На цьому етапі відбувається координація зусиль ЄС з міжнародними організаціями, які займаються врегулюванням (ООН, ОБСЄ, НАТО), а також регіональними чи національними акторами.
Постконфліктна стабілізація
при досягненні відповідних умов відбувається транзит до стабілізаційних заходів, що будуються за інклюзивним принципом та національною чи локальною політичною ініціативою. Зусилля спрямовуються на зменшення ризику повторного загострення конфлікту, а також створення безпекових та гуманітарних передумов для відновлення нормального процесу діяльності демократичних адміністративних механізмів та дотримання прав і свобод. На цьому етапі важлива широка міжнародна підтримка транзиту спільно з іншими міжнародними глобальними та регіональними акторами.
Формувати ефективні партнерства у запобіганні конфліктам.

2
Досвід ЄС в управлінні конфліктами на території країн Східного партнерства
Європейський Союз як глобальний актор не готовий самостійно долучатись до попередження та врегулювання конфліктів на території держав Східної Європи та Південного Кавказу. З початку свого заангажування в регіоні ЄС був, перш за все, провайдером гуманітарної та фінансової допомоги, а не політичним актором з чітко означеною візією розв'язання конфліктів.

До моменту формування нового бачення ролі ЄС у світі, задекларованого у Європейській стратегії безпеки та оборони, можна говорити лише про несистемні формати роботи у регіоні, які у своїй більшості магістрально відповідали ініціативам ОБСЄ та ООН, що були започатковані ще в 1990-х.

Рамково більшість самостійних ініціатив ЄС як безпекового актора бере початок із запуску Європейської політики сусідства та відповідних Планів дій, які ЄС підписував з державами, що були включені до зазначеної політики. Стратегія безпеки ЄС (грудень 2003 р.) зазначала, що Європейський Союз має більш активно впливати на вирішення конфліктів на просторі свого сусідства.
Офіційний Брюссель мав вже враховувати поточний стан переговорного процесу та ситуації в регіонах конфліктів, також відповідний рівень тогочасної присутності в регіоні інтересів зовнішніх гравців
Таких як Росія, США, Туреччина, а також імплементовані миротворчі ініціативи ОБСЄ, ООН та СНД. Окрім зазначених стримувальних факторів, ЄС на рівні європейських інституцій рідко демонстрував достатню політичну волю та бажання активно входити до процесу управління конфліктами, рідко робив ці питаннями темами обговорень на найвищому рівні в ЄС, а також нерішуче підходив до питань санкцій як можливого стримання сторін від ескалації конфлікту.

Крім відсутності політичного лідерства в ініціативах, покладання на підтримку чинних переговорних майданчиків, ЄС також переважно утримувався від заангажування у безпосередню активність з врегулювання конфліктів, зосереджуючись на наданні фінансової допомоги на роботу місій та операцій ОБСЄ та ООН, а також наповнення програм побудови довіри та економічного розвитку.

Спеціальні представники ЄС
З 2003 року ЄС став більш відчутним актором на Південному Кавказі, особливо в Грузії, а з 2005 року – і в Молдові. Була запроваджена практика призначення спеціальних представників ЄС для конфліктних зон та регіонів. В липні 2003 року був призначений Спеціальний представник ЄС для Південного Кавказу, а у 2005 році був призначений Спеціальний представник ЄС у справах Молдови. В цілому, наявність спеціальних представників у регіоні стала позитивною новацією, хоча практична ефективність цього інструменту залежала від особистих якостей призначених послів, а також держав, які вони представляли.
Плани дій
Необхідно окремо зупинитись на планах дій, які ЄС готував для країн Європейської політики сусідства. Питання врегулювання конфліктів було віднесено до пріоритетів планів дій, але кожна держава сама визначала пріоритетність питань безпеки та вирішення конфліктів у відповідних документах з ЄС. Якщо Молдова була серед першої хвилі країн, які отримали плани дій ЄС (поряд з Україною), то держави Південного Кавказу були долучені лише через деякий час.

До російсько-грузинської війни у 2008 році ЄС демонстрував низьку зацікавленість у прямій участі у розв'язанні конфліктів, орієнтуючись на підтримку інших ініціатив. Брюссель віддавав перевагу спільній роботі з ООН і ОБСЄ, надаючи, наприклад в Грузії необхідні ресурси для підтримки заходів з побудови довіри, в той час, як в контексті Нагорного Карабаху справа обмежувалась лише політичною підтримкою переговорного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ. Все це відбувалося на тлі довгострокових стратегій з поширенням в країнах Східної Європи та Південного Кавказу цінностей належного врядування та поваги до прав людини.

Цивільні місії ЄС
Дещо неоднозначні результати від розгортання цивільних місій ЄС, переважно в рамках Спільної політики безпеки та оборони, в державах Східного партнерства. Наприклад, можна вказати як успішний кейс запровадження у 2005 році Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), яка сприяла посиленню безпеки та прозорості на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону. Критично важливим стало запровадження у 2008 р. Моніторингової місії ЄС на лінії розмежування з окупованими територіями Грузії. На тлі згортання місії ООН та ОБСЄ вказана місія Євросоюзу є дуже важливою.

Дещо змішані оцінки діяльності Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС), що опікується питаннями реформування цивільного сектору оборони. Мандат цієї місії став компромісом членів ЄС у відповідь на запит України щодо направлення на Донбас у 2014 році моніторингової місії. За час діяльності КМЄС значно розширила свій мандат та кількісний склад, а також відкрила низку регіональних офісів. Водночас її дотичність до питань управління конфліктами нині залишається мінімальною.

Санкції
На жаль, у 2008 році Європейський Союз не зміг визначитись із санкціями проти відповідних осіб та структур, причетних до військової інтервенції Росії до Грузії та окупації Абхазії та Південної Осетії.

Російсько-український конфлікт змусив ЄС переглянути своє ставлення до цілеспрямованого використання санкцій стосовно агресора за спробу анексії Криму та окупацію частини Донбасу. Протягом 2014 року був переважно сформований санкційний пакет проти фізичних та юридичних осіб Росії та України, причетних до порушення норм міжнародного права, територіальної цілісності України в Криму та на Донбасі. Загалом, після окупації Росією українських територій Криму та Донбасу можна говорити про формування поточного інтегрованого підходу Європейського Союзу до врегулювання конфліктів.
Без прив'язки до фаз управління конфліктами, можна відзначити низку інструментів, які Євросоюз намагався задіяти в регіоні протягом 2003-2020 рр.:
Спільні заяви та позиції інституцій ЄС щодо кризи чи конфлікту, його динаміки та, відповідно, очікуваних дій від сторін конфлікту;
Неформальна та офіційна медіація вищими посадовими особами пошуку діалогу між сторонами конфлікту;
Формування та дотримання політики ЄС щодо невизнання анексії чи нелегітимного проголошення незалежності територій;
Спільні дії з ОБСЄ, ООН щодо реалізації заходів з управління конфліктами на різних стадіях;
Проведення оцінювальних місій в зонах конфлікту з метою визначення форм та обсягів залучення ЄС до врегулювання конфлікту;
Призначення спеціальних представників ЄС з метою участі в переговорному процесі та інших форматах сприяння розв'язанню конфлікту;
Формування цивільних моніторингових та консультативних місій ЄС, в тому числі в рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС, до країн регіону, де є конфлікт;
Запровадження окремих фінансових інструментів ЄС з попередження конфлікту, його трансформації та постконфліктного відновлення (Інструмент стабільності та миру);
Координація фінансової підтримки донорів з відновлення постраждалих територій та реформування відповідних сфер громадського порядку, надання послуг та соціальної сфери;
Формування економічних стимулів щодо зближення територій, охоплених конфліктом, із рештою території держави.
Попри певний позитивний ефект, дії ЄС не змогли принести мир в Східну Європу та на Південний Кавказ і забезпечити постконфліктну стабілізацію. З одного боку, це пояснюється відсутністю політичної волі серед держав-членів ЄС щодо більш активного формування спільних інструментів зовнішньої політики (санкційні режими, місії СПБО). З іншого, активна протидія Росії намаганням ЄС посилити вплив на ситуацію в зонах конфліктів на тлі неефективності ОБСЄ та ООН, створювала несприятливі для врегулювання обставини на місцях.

Для України важливо подивитись на досвід формування позиції ЄС щодо заангажування у врегулюванні конфліктів у Республіці Молдова та Грузії, оскільки більшість поточних інструментів проходили тестування саме на території цих держав.

Конфлікти на території держав Східного Партнерства
2.1. Республіка Молдова
Європейська політика сусідства більш активну роль відводила ЄС у сприянні «вирішенню конфліктів в Палестині, Західній Сахарі та Придністров'ї». Тому не дивно, що План дій ЄС-Молдова був найбільш практично орієнтованим на врегулювання Придністровського конфлікту у порівнянні з планами дій кавказьких держав.

Також на відміну від країн Південного Кавказу окремі зусилля ЄС щодо постконфліктної стабілізації в Молдові можна вважати доволі ефективними. Низка кроків Брюсселя дозволила прибрати з порядку денного російський сценарій з «асиметричної федералізації Молдови», а також зупинити посилення політичного впливу Москви на Придністров'я (т.зв. план Козака). У 2003 році спільні дії ЄС та США щодо заборони видачі віз лідерам Придністров'я на тлі внутрішніх протестів в Молдові змогли зірвати такі наміри Кремля, втім погіршили відносини Кишинева з Тирасполем.
У 2005 р. Брюссель ввів посаду Спеціального представника ЄС з питань Молдови, мандат якого передбачав також посилення участі ЄС у вирішенні придністровського конфлікту.
Також можна відмітити, що інструмент спецпредставника більш ефективно використовувався саме в Молдові у порівнянні з роботою Спеціального представника з питань Південного Кавказу.

У 2005 р. ЄС також доєднався до переговорного процесу. Був трансформований переговорний формат «5+2», до якого увійшли ЄС і США як спостерігачі, в той час, як Молдова, Придністров'я, а також Росія, Україна та ОБСЄ були учасниками переговорів.

Можна позитивно оцінити роботу Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), яка розпочала свою роботу у 2005 році. Місія сприяла поліпшенню роботи прикордонних та митних служб Молдови та України на придністровській ділянці кордону, перекриттю каналів контрабанди, що своєю чергою зменшило нелегальні надходження для влади Придністров'я.

Паралельно ЄС у переговорах з Молдовою намагався створити додаткові економічні стимули для посилення кооперації між Кишиневом і Тирасполем. Поширення на Придністров'я автономних торгових преференцій у торгівлі з ЄС (2008), а також наступне поширення режиму ЗВТ ЄС з Молдовою (2015) вплинуло на зміну векторів торгівлі придністровського регіону, часткову переорієнтацію з Росії на країни Євросоюзу.

За ініціативою ФРН з 2010 року було активізовано переговорний процес у форматі «5+2», відбулося пом'якшення позиції ЄС до Придністров'я. Рада ЄС тимчасово зупинила дію візових санкцій стосовно керівництва Придністров'я.

ЄС особливу увагу приділяє фінансовій підтримці заходів побудови довіри. В Молдові з 2009 року реалізується «Програма підтримки заходів щодо зміцнення довіри», яку імплементує ПРООН Молдова, де левову частку фінансування забезпечує ЄС.

Втім, така політика «малих кроків» ЄС у побудові довіри не принесла очікуваного результату. Станом на 2020 рік переговорний формат не сприяє просуванню імплементації домовленостей, а кроки щодо економічного зближення не призвели до збільшення рівня довіри населення придністровського регіону до політики Кишнева.

2.2. Грузія
У 2003-2005 рр. в Грузії діяла місія Європейської політики безпеки та оборони з верховенства права, а також Механізм швидкої реакції Європейської комісії. Така підтримка демократичних процесів після Революції троянд в Грузії з боку ЄС впливала на відносини Тбілісі з регіонами Абхазії та Південної Осетії.

Зважаючи на дійсний формат грузинсько-абхазських перемовин за підтримки ООН (Женевський процес), заангажування ЄС щодо Абхазії відбувалося в основному у вигляді гуманітарних проєктів та реабілітаційної підтримки. У 2003-2004 рр. ООН спільно з ЄС провели цінувальну місію в Абхазії та прилеглому районі Зугдіді, яка засвідчила, що безпекова ситуація дозволяє відновити активну гуманітарну роботу. Європейський Союз став одним з найбільших донорів в Абхазії. Більш проактивна позиція ЄС стримувалась відсутністю Спеціального представника ЄС у тогочасному Женевському процесі.
На відміну від Абхазії, у Південній Осетії ЄС мав більш пряме заангажування у розв'язанні конфлікту. Ще з кінця 1990-х рр. в рамках програми TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States – «Технічна допомога для СНД») було ініційовано декілька фаз програми економічного відновлення в зоні конфлікту. ЄС також надавав фінансову і матеріальну підтримку ОБСЄ в забезпеченні роботи Комісії спільного контролю, що дозволило увійти до цієї комісії в якості спостерігача. Втім, як і в Абхазії, ЄС радше грав допоміжну роль, ніж самостійно реалізовував своє бачення врегулювання конфлікту.

В листопаді 2006 року був фіналізований План дій ЄС-Грузія в рамках реалізації європейської політики сусідства. Одним з виділених пріоритетів Плану дій було зазначено просування мирного вирішення внутрішніх конфліктів. Передбачалось посилення політичного діалогу ЄС та Грузії з врегулювання внутрішніх конфліктів в Цхінвальському регіоні (Південна Осетія) та Абхазії з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Грузії. Документ містив такі напрями співпраці як економічна допомога, заходи з відновлення довіри, посилення заангажування Спеціального представника ЄС у межах мандату до врегулювання конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ, ООН і т.д. ЄС також брав зобов'язання включити вирішення вказаних конфліктів до порядку денного діалогу ЄС-Росія, беручи до уваги опосередковану роль Росії у підтриманні цих конфліктів в Грузії.

Грузія також висловлювала інтерес у присутності ЄС на грузинсько-російському кордоні на тлі завершення у 2005 році операції ОБСЄ з моніторингу кордону. Така місія мала б слугувати політичним стримуванням для Росії. Втім ЄС виявився політично не готовий до формування повноцінної місії Європейської політки безпеки та оборони. Серед держав, які блокували можливий запуск місії, була і Франція, що за декілька років буде змушена гасити полум'я російсько-грузинської війни. Замість цього у 2004 році до Грузії була спрямована цінувальна місія з декількох експертів, які мали вивчити потреби держави. А у 2005 році був розширений мандат групи підтримки Спецпредставника ЄС щодо питань ситуації з кордоном, напрацювання спільно з урядом стратегії для прикордонників.

Окремо необхідно зупинитись на посаді Спеціального представника ЄС до питань Південного Кавказу, яка була створена у 2003 році. Попри той факт, що мандат спецпредставника був доволі широким, його роль у процесі врегулювання конфліктів на першому етапі полягала у підтримці ініціатив ОБСЄ та ООН. Особистісний фактор також впливав на ефективність представлення ЄС в питаннях врегулювання конфліктів. В цілому ж мандат з часом розширювався, додавались нові напрями включення спецпредставника у справи з відновлення довіри, окремі аспекти врегулювання конфлікту. Однак не вдалося досягти його провідної ролі та проактивності у питаннях вирішення конфліктів.

З початком російської-грузинської війни у 2008 році ЄС в особі Президента Франції, держави що головувала в Раді ЄС, відіграв активну посередницьку роль в укладенні угоди щодо припинення вогню між Грузією та Росією.
У вересні 2008 року на позачерговому засіданні Ради ЄС було підтримано імплементаційну угоду, підписану Росію та Грузією. Як результат у жовтні було засновано цивільну Моніторингову місію ЄС. Після закінчення мандату моніторингових та гуманітарних місій ОБСЄ (2009) та ООН (2008), місія ЄС залишилась єдиною, яка здійснює моніторинг та надає звіти про ситуацію.

Станом на 2008 рік діяло два спеціальних представники ЄС: Спеціальний представник ЄС з питань Південного Кавказу (посада створена у 2003 році) та Спеціальний представник ЄС з питань кризи в Грузії, призначений у вересні 2008 року, який мав представляти ЄС на Женевських перемовинах та сприяти імплементації плану врегулювання конфлікту. Можна собі уявити, що та координація між спеціальними представниками була низькою, а їх функції значно перетиналися, що призвело до рішення у 2011 році щодо об'єднання двох мандатів в одній посаді – Спеціального представника з питань Південного Кавказу та кризи в Грузії.

Формування нової інституційної основи ЄС для деескалації конфлікту між Грузією та Росією може свідчити про декілька важливих моментів. По-перше, це може вказувати на той факт, що ЄС значно недооцінив рівень безпекових загроз, які випливали з підтримки Росією сепаратистськи налаштованих представників населення Абхазії та Південної Осетії. По-друге, небажання та політична неможливість відповісти на безпекові запити Тбілісі в кінцевому випадку призвели до більших політичних та матеріальних вкладень з боку Брюсселя.

2.3. Нагорний Карабах та прилеглі окуповані території
Хоча рівень участі ЄС у врегулюванні вірмено-азербайджанського конфлікту щодо Нагорного Карабаху та прилеглих окупованих територій є малопоказовим, тут варто його відзначити як приклад стратегічного прорахунку ЄС щодо доцільності активної участі у врегулюванні цього конфлікту.

З моменту досягнення угоди про припинення бойових дій в Нагорному Карабасі в 1994 році, ЄС не був активно заангажований ні у політичні, ні у гуманітарні проєкт на цій окупованій території.

Європейські інституції регулярно висловлювались щодо підтримки переговорного процесу під егідою Мінської групи ОБСЄ. Французький співголова групи звітує про результати процесу перед європейськими інституціями. Делегація ЄС один раз відвідала Нагорний Карабах і прилеглі райони у 2004 році, в той час, як Спеціальний представник ЄС також був не частим відвідувачем цих територій.

Негативну роль в можливому запобіганні відновленню бойових дій в Нагорному Карабасі зіграла пасивна позиція ЄС щодо прямої участі у переговорному процесі, а також відсутність програм з побудови довіри та економічного відновлення територій, що реалізовувались ЄС в Грузії. Частково це пов'язано з позицією Азербайджану щодо відмови у наданні дозволу на реалізацію проєктів до виведення військ з окупованих територій.

Щодо політичної участі ЄС в переговорному процесі, тут також прослідковувалось небажання членів Мінської групи щодо розширення учасників, посилаючись на необхідність збереження чутливої інформації та сумнівів у посиленні ефективності групи внаслідок приєднання Спеціального представника ЄС з питань Південного Кавказу.

Як результат, попри значну внутрішню інституційну базу щодо раннього попередження та швидкого реагування на розгортання криз та ескалації конфліктів, ЄС виявився неготовий до відновлення бойових дій в Нагорному Карабасі як у 2016 р., так і у 2020 р.


3
Перспективи залучення ЄС до врегулювання конфліктів в регіоні Східного партнерства
Спільна декларація Саміту Східного партнерства від листопада 2017 р. містить згадку про бачення державами-партнерами посиленої ролі Європейського Союзу у вирішенні конфліктів. Зокрема п.6 документу містить заклики учасників саміту до відновлення зусиль щодо врегулювання мирним шляхом нерозв'язаних конфліктів у регіоні згідно з нормами та принципами міжнародного права. Вітається активне заангажування ЄС в зусиллях щодо відновлення довіри, підтримки чинних переговорних інструментів, у тому числі й у форматі безпосередньої присутності офіційного Брюсселя в конфліктних зонах.

Одночасно практичний вимір декларації у вигляді своєрідної дорожньої карти «20 досягнень Східного партнерства до 2020 року» у відповідному безпековому розділі не містить конкретних завдань та цілей, пов'язаних безпосередньо з питаннями відновлення територіальної цілісності та кроків щодо врегулювання конкретних міжнародних або інтернаціоналізованих конфліктів на території країн Східного партнерства.

Тому не дивно, що структурні консультації щодо майбутнього Східного партнерства, які були проведені європейськими інституціями на зламі 2019-2020 рр. чітко продемонстрували дедалі більший попит країн-партнерів на більш пильну увагу та участь Євросоюзу у питаннях врегулювання «заморожених» та конфліктів в активній фазі.
Під час чергового циклу ротації керівного складу європейських інституцій за результатами виборів Європейського парламенту у 2019 р. нові очільники Європейської комісії, Європейської ради, Європейської служби зовнішньої дії запропонували свої пріоритети на 5 років, що можуть вказувати на потенціальні зміни у підходах ЄС до зовнішніх викликів та співпраці з партнерами.

У програмному баченні на 5 років президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вона пропонує змінити модель голосування у зовнішньополітичних питаннях, перейти до прийняття рішень кваліфікованою більшості замість одноголосності. Це допоможе пришвидшити прийняття рішень і посилити імідж ЄС як глобального партнера. До цього президент Європейської комісії висловила готовність персонального активного заангажування у координацію використання всіх інструментів зовнішніх зносин ЄС, від програм розвитку до Спільної політики безпеки та оборони.
Також планувалось виділяти на 30% більше фінансування на зовнішньополітичні питання в наступному семирічному бюджеті. Звичайно, такі плани зазнали певних змін, враховуючи соціальні та економічні наслідки пандемії коронавірусу, втім задекларований підхід дає позитивні очікування щодо трансформації інструментарію Євросоюзу у вирішенні конфліктів на території країн СхП.
Достатньо побіжно можна скласти уявлення про заангажування ЄС у вирішення конфліктів на основі Нового стратегічного порядку денного на 2019-2024, підготовленого Європейською радою. Так, у розділі щодо просування європейських інтересів і цінностей на глобальній арені, дотичним до теми врегулювання конфліктів можна віднести лише відзначення необхідності активного використання Спільної зовнішньої та безпекової політики, а також Спільної політики безпеки та оборони ЄС у тісному пов'язанні з іншими інструментами зовнішніх зносин.

За результатами структурних консультацій ЄС щодо майбутнього Східного партнерства Європейська комісія та Європейська служба зовнішньої дії підготували та оприлюднили в березні 2020 р. Спільну комунікацію щодо Східного партнерства після 2020 року. В цьому документі згадується, що неврегульовані конфлікти продовжують негативно впливати на розвиток регіону. Майже повторюючи слова декларації Саміту СхП від 2017 року, йдеться про готовність ЄС до просування мирного врегулювання конфліктів в чинних форматах. Згадується також про продовження надання підтримки населенню постраждалих регіонів для посилення їх стійкості до негативних умов.

Висновки Ради Європейського Союзу від 11 травня 2020 р. також присвячують певну увагу питанню врегулювання конфліктів. П. 17 Висновків свідчить, що Рада ЄС висловлює занепокоєння щодо тривалого порушення міжнародного права в окремих країнах регіону Східного партнерства. Міститься заклик щодо відновлення зусиль та підтримки попередження конфліктів, заходів з відновлення довіри та сприяння вирішенню конфліктів шляхом мирних переговорів у погоджених форматах перемовин, а також підтверджується участь ЄС у цих процесах. Можливо, саме через питання, спричинені коронавірусом, під час звітування за перші 100 днів на посаді президент ЄК не приділила уваги питанням міжнародних конфліктів в СхП.

Зважаючи на той факт, що наступний саміт Східного партнерства запланований на березень 2021 року, доцільно зверстувати увагу на програмні документи та пріоритети головування в Раді ЄС у 2020-2021 рр. т.зв. Тріо держав (Німеччина в другій половині 2020 р., Португалія в першій половині 2021 р. та Словенія в другій половині 2021 р.). Саме на головування Німеччини та Португалії припадає етап підготовки до проведення саміту, а відтак – і підготовки нового документу цілей та досягнень Східного партнерства, який може прийти на зміну «20 досягненням Східного партнерства до 2020 р.». Планується, що вказаний новий рамковий документ може бути оголошений саме на саміті СхП в Брюсселі весною 2021 р.

У спільній програмі головування трьох держав вказано, держави ЄС, що головують, спільно з Високим представником та Європейською Комісією будуть просувати амбіційну політику сусідства, а також зусилля щодо вирішення основних конфліктів в регіоні, в тому числі й конфлікту, що триває в Східній Україні. Окремо буде приділена увага дотриманню п'яти основних принципів побудови відносин ЄС з Росією з метою активного формування політики ЄС. Також важливим повідомленням в програмі головування є інтенсифікація співпраці ЄС з ОБСЄ, що може мати значний вплив на безпеку і стабільність в Європі, зважаючи на інституційну розгалуженість та мережу окремих поточних операцій цієї міжнародної організації. Перспективним наміром є також посилення під час 18-місячного головування Німеччини, Португалії та Словенії Спільної політики безпеки та оборони ЄС з метою закріплення іміджу Євросоюзу як надійного та відповідального партнера у просуванні миру та безпеки на міжнародній арені.

Позиції експертів щодо ролі ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів на території держав Східного партнерства

Міжнародна експертна дискусія
10 листопада 2020

Роль ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів на території держав Східного партнерства

Експертна дискусія в рамках Конференції Української національної платформи ФГС СхП
28 жовтня 2020

4
РЕКОМЕНДАЦІЇ
4.1. Для країн-партнерів Східного партнерства:
1
Попри перебування у публічному та експертному дискурсі на жаль поки не матеріалізувалась ідея створення окремої міжурядової платформи Східного партнерства щодо питань безпеки. Ініціатива створення окремої міжурядової платформи (платформа з питань безпеки, платформа Спільної політики безпеки та оборони, платформа з питань гібридних загроз) виходила від неурядових експертів, членів Форуму громадянського суспільства Східного партнерства ще у 2016 році. На жаль, побажання не було враховано офіційним Брюсселем у 2018 році під час перегляду багатосторонньої архітектури Східного партнерства. Однак ідея не втратила актуальності. Нині на офіційному рівні МЗС України також демонструє прихильність до вказаного вектору інституційного посилення Східного партнерства. Створення такої платформи посилить політичну значущість питань безпеки в регіоні Східного партнерства як загалом, так і в контексті врегулювання конфліктів на території країн-партнерів. Якщо така платформа мала б шанс з'явитися в новому середньостроковому горизонті Східного партнерства, то окрема панель могла б бути присвячена питанням розв'язання конфліктів, інспірованих чи підтримуваних ззовні.
2
Країни СхП, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС (УА), можуть використовувати механізм зустрічей в форматі трьох країн з метою обговорення досвіду реалізації УА. Така практика була ініційована Спільною декларацією Саміту Східного партнерства у 2017 р. Існує позитивна практика неформальних діалогів трьох країн у торговельній сфері. Тому існує і можливість обговорення питань, що належать до політичної частини Угоди, а саме Спільної зовнішньої та безпекової політики. На таких засіданнях можуть бути напрацьовані спільні підходи у безпековій сфері, використання цивільних місій ЄС, а також щодо санкційної політики.
3
До кінця 2020 р. було б доцільно провести низку консультацій на рівні керівництва МЗС України, Молдови та Грузії щодо напрацювання спільного тристороннього позиційного документа щодо безпекової ситуації в регіоні, а також ефективних моделей залучення ЄС до переговорних ініціатив чи інших форм врегулювання конфліктів.
4
В контексті модернізації інструментарію Спільної політики безпеки та оборони ЄС, яка запланована на середньострокову перспективу, доцільно провести аудит потреб країн СхП, спрямованих на створення необхідних умов для врегулювання конфліктів, а також сприяння постконфліктному розвитку. Зважаючи на той факт, що місія в більшості випадків може створюватись на запит від приймаючої сторони, Україна, Молдова та Грузія можуть запропонувати запровадити нову місію чи посилити мандат чинних. До прикладу, Молдова може сформувати запит на запровадження спостережної місії ЄС, яка б змінила чинну нині тристоронню місію на адміністративній межі між Придністров'ям та рештою території Молдови. Ця місія, до прикладу, могла б перебрати на себе певні функції місії EUBAM, що опікується проєктами в українсько-молдавському прикордонні, а також фасилітацією перетину адміністративного кордону на придністровській ділянці. Поточний мандат EUBAM фактично себе вичерпав за майже 15 років існування місії.
5
Україна на різних міжнародних майданчиках озвучує пропозицію до ЄС щодо створення посади спеціального представника (посланника) ЄС до питань Донбасу та Криму. На даному етапі на рівні консультацій між МЗС доцільно критично проаналізувати досвід діяльності спеціальних представників ЄС, які були призначені для Молдови та Південного Кавказу. Лише врахування всіх особливостей їх діяльності допоможе правильно вибудувати українські очікування щодо можливостей такого спеціального представника, його мандату та політичної ваги в прийнятті рішень на рівні ЄС.
6
В рамках спільних заяв трьох «асоційованих» країн спільно з країнами ЄС, а також з використанням майданчика ГУАМ доцільно активно підіймати на міжнародному порядку денному не тільки факти російської окупації українських територій, а й «повзучу окупацію» території Грузії з відповідною вимогою нових санкцій проти відповідальних осіб та організацій в РФ.
4.2. Для Європейського Союзу:
1
З розвитком інструментів Спільної політики безпеки й оборони ЄС, посилення інституційної спроможності ЄС брати активну участь у попередженні та врегулюванні конфліктів, офіційний Брюссель має переглянути підхід до управління кризами в регіоні Східного партнерства, звертаючи основну увагу на формування власної самостійної позиції. Проведення аудиту ефективності зовнішньополітичних інструментів та попередніх кроків має спонукати ЄС до більш проактивної та часами автономної позиції у виробленні рішень щодо кожної з конфліктних зон. Вочевидь, події Нагорного Карабаху, Абхазії та Південної Осетії вказують на помилкове зосередження на відіграванні другорядних ролей Європейським Союзом.
2
Частиною нового інтегрованого підходу до врегулювання конфліктів ЄС може бути підготовка окремої стратегії ЄС щодо врегулювання конфліктів у Східному партнерстві. Такий документ унаочнив би стратегічне бачення та наявний політичний інструментарій ЄС щодо впливу на процес врегулювання конфліктів. Особливостями цього документу могла б бути оцінка ролі Росії в підтриманні конфліктних зон, а також аналіз ефективності поточного рівня інструментарію ЄС.
3
Проігноровані запити Грузії у 2005 році, України у 2014 році на формування моніторингових місій ЄС зі специфічними мандатами з високою долею ймовірності вплинули на погіршення безпекового середовища в цих країнах, а також спонукали Росію до більш агресивних дій. Тому нові декларації керівництва ЄС щодо необхідності перегляду та посилення Спільної політики безпеки та оборони мають отримати практичне втілення у формуванні більш гнучкого механізму щодо формування військових та цивільних місій ЄС на запити третьої сторони.
4
З метою посилення ресурсного наповнення цивільних місій ЄС важливо забезпечити більший політичний зв'язок між Спільною політикою безпеки та оборони ЄС та механізмом PESCO (The Permanent Structured Cooperation – Постійне структуроване співробітництво у сфері безпеки та оборони). Це нині особливо актуально навіть, зважаючи на той факт, що ЄС ухвалив довгоочікуване рішення щодо можливості участі третіх держав в проєкт держав ЄС в рамках PESCO.
5
Новий програмний документ, який буде схвалений на заміну «20 досягнень Східного партнерства до 2020 року», має містити як окрему ціль (deliverable) попередження та врегулювання конфліктів на території країн-партнерів Східного партнерства. Задачі та ресурси, передбачені ЄС для такої цілі, мають чітко враховувати амбіції ЄС щодо глобального лідерства, а також прогрес у розбудові інструментів Спільної зовнішньої та безпекової політики, а також Спільної політики безпеки та оборони.
6
ЄС варто дотримуватись 5 принципів побудови відносин з Росією, з метою примусити РФ до виконання зобов'язань в рамках Мінських угод. Також Брюсселю варто переглянути свою участь у переговорних форматах на території держав СхП, де Росія намагається використати участь ЄС для легітимації своєї «миротворчої» чи посередницької позиції, попри те, що Кремль бере фактично участь як сторона конфлікту. Йдеться насамперед, про формат придністровського урегулювання «5+2».
7
ЄС має брати активну участь у деескалації вірмено-азербайджанського конфлікту щодо Нагорного Карабаху та прилеглих окупованих територій, брати участь у запровадженні нового переговорного формату, зважаючи на маргіналізацію Мінської групи ОБСЄ. За погодженістю зі сторонами конфлікту доцільно організовувати оцінювальну місію ЄС до зон військових дій та гуманітарної кризи, з метою визначення рівня та спрямованості заангажованості у розв'язанні конфлікту. ЄС не має повторювати минулих помилок, коли підтримка ініціативи ОБСЄ значна обмежила рівень заангажованості ЄС у питання гуманітарної підтримки та фінансової підтримки ініціатив побудови довіри.
The EU Role in Conflict Resolution in the Eastern Partnership

Міжнародна експертна дискусія
10 листопада 2020
Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

info@prismua.org
Made on
Tilda